image banner
Thông tin các Nghị quyết của HĐND huyện Giao Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/2023
Ngày hiệu lực 14/12/2023
Trích yếu nội dung Thông tin các Nghị quyết của HĐND huyện Giao Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NQ-49-HDND_0001.pdf
NQ-50-HDND_0001.pdf
NQ-51-HDND_0001.pdf
NQ-52-HDND_0001.pdf
NQ-53-HDND_0001.pdf
NQ-54-HDND_0001.pdf
NQ-55-HDND_0002.pdf