image banner
Tổng hợp các nghị quyết của HĐND huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2023
Ngày hiệu lực 05/07/2023
Trích yếu nội dung Tổng hợp các nghị quyết của HĐND huyện năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phạm Quang Ái
Tài liệu đính kèm NQ-21-HDND_0001.pdf
NQ-22-HDND_0001.pdf
NQ-23-HDND_0001.pdf
NQ-25-41-HDND_0001.pdf
NQ-42-43-HDND_0001.pdf
NQ-44-HDND_0001.pdf