image banner
Nghị định sửa đổi một số điều Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý sử dụng pháo
Số ký hiệu văn bản 56/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 15/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi một số điều Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý sử dụng pháo
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Nghị định 56.2023.CP.pdf