image banner
Công văn về việc rà soát, bổ sung và làm sạch dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 464/UBND-PNV
Ngày ban hành 23/04/2024
Ngày hiệu lực 23/04/2024
Trích yếu nội dung Công văn về việc rà soát, bổ sung và làm sạch dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Doãn Quang Hùng
Tài liệu đính kèm 1. CV của UBND huyện vv đôn đốc làm sạch dữ liệu CB-CC-VC.pdf