image banner
Công văn về việc đăng ký danh sách, cử cán bộ tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ
Số ký hiệu văn bản 904/UBND-VP
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc đăng ký danh sách, cử cán bộ tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Vũ Văn Chương
Tài liệu đính kèm CONG VAN 904 NGAY 08 THANG 9 NAM 2023.pdf