image banner
Tài liệu hỏi - đáp về xắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 29/02/2024
Ngày hiệu lực 29/02/2024
Trích yếu nội dung Tài liệu hỏi - đáp về xắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tài liệu gửi kèm CV 45-BTGHU_0001.pdf