Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 538

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20%C4%91%E1%BA%A5u%20gi%C3%A1%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n.pdf