Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 1041

Thông báo công khai về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Giao Thủy

TB công khai va TB thực hiện kế hoạch.pdf