Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 929

Thông báo về việc công khai Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình tại xã Giao Thiện – huyện Giao Thủy

CamScanner 09-01-2020 09.56.09.pdf