Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 643
Thông báo về việc công khai Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện chủ trương đầu tư công trình: Khu xử lý rác thải tập trung liên xã, thị trấn Quất Lâm, Giao Phong, Giao Thịnh
CamScanner 09-01-2020 09.59.31.pdf