Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 557
Quyết định số 3587 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện GPMB để thực hiện chủ trương đầu tư Công trình Khu xử lý rác thải tập trung liên xã: TT Quất Lâm, Giao Phong, Giao Thịnh tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy
QĐ 3587 UBND.pdf