Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 392

QĐ công bố công khai số liệu dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND huyện năm 2021

QĐ 6195 ngày 25/12/2020-UBND huyện.pdf