Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 491

Kế hoạch tiến độ tổ chức Đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 17 xã, thị trấn và Khu Đô Thị thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thủy năm 2020

KH%2023%20CTYXT.pdf