Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 551
Thông báo số 28 của Hội đồng bồi thường Tái định cư "Về việc công khai Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình tại xã, Giao Thiện - huyện Giao Thủy
TB 28 HĐ.pdf