Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 427
Quyết định số 52 của UBND huyện về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Giao Thủy
QĐ 52 UBND.pdf