Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 398
Quyết định số 53 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Giao Thủy
QĐ 53 UBND.pdf