Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 397
Quyết định số 4678 của UBND huyện Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện dự án GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án " Xây dựng nhà máy nước sạch tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy và xây dựng trạm cấp nước thô tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường của công ty cổ phần nước sạch Quất Lâm
QĐ 4678 UBND.pdf