Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 533

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2020 tại Giao Thủy.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN huyện đề nghị: Trong quá trình thực hiện các ngành địa phương, đơn vị cần tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục, kết hợp tốt giữa quán triệt thường xuyên với tổ chức học tập và lồng ghép các buổi sinh hoạt chính trị tại đơn vị, sinh hoạt cộng đồng góp phần quan trọng giữ vững ổn định thế trận an ninh nhân dân.

       Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh huyện khai mạc lớp giáo dục QPAN dành cho trên 180 cán bộ thuộc đối tượng 4. Thượng tá Vũ Quốc Huy, phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện về dự.

 
Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện,
Chủ tịch Hội đồng GDQPAN huyện phát biểu tại HN
 
      Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng năm 2020, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN huyện nhấn mạnh việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng thù địch lợi dụng gây rối mất ANTT tại cơ sở. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, các thế lực thù địch luôn tranh thủ lợi dụng những sơ hở trong quản lý, điều hành đất nước của Đảng, nhà nước ta để chống phá. Bởi vậy, các cấp ủy, người đứng đầu các ngành, địa phương cần coi trọng việc tăng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, Luật Quốc phòng, Luật Giáo dục QPAN. Qua đó, Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ các cấp và cơ quan chức năng của các ngành, địa phương và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đảm bảo công tác QPAN đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện các ngành địa phương, đơn vị cần tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục, kết hợp tốt giữa quán triệt thường xuyên với tổ chức học tập và lồng ghép các buổi sinh hoạt chính trị tại đơn vị, sinh hoạt cộng đồng góp phần quan trọng giữ vững ổn định thế trận an ninh nhân dân./.
 
Hải Yến
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy