Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 617
Khai giảng lớp phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, Luật tín ngưỡng tôn giáo và hiến chương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam.
Lớp phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh giúp các tăng ni, phật tử trên địa bàn huyện nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của đất nước; những vấn đề cơ bản về xây dựng công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng trong tình hình mới; nhiệm vụ phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

Khai giảng lớp phổ biến kiến thức QPAN tại Trường hạ cơ sở VI, Chùa Hoành Nha Chính.

Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức lễ khai giảng lớp phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, Luật tín ngưỡng tôn giáo và hiến chương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam cho chức sắc, Tăng ni, phật tử tại Trường hạ cơ sở VI, Chùa Hoành Nha chính, xã Giao Tiến. Dự lễ khai giảng có đại diện Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đồng chí Vũ Thanh Tình - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Vũ Thanh Tình - Phó Chủ tịch UBND huyện,

Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN huyện khai mạc lớp học.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc đứng trước những thách thức, đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó các vị tu sĩ, các chức sắc tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng là hết sức quan trọng, cần thiết.  Vì vậy qua lớp phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh giúp các tăng ni, phật tử trên địa bàn huyện nhận thức đầy đủ, sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của đất nước; những vấn đề cơ bản về xây dựng công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng trong tình hình mới; nhiệm vụ phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, tình hình tranh chấp lãnh thổ, biển đảo. Từ đây, bằng uy tín, trách nhiệm, các chức sắc, chức việc tiếp tục tuyên truyền, vận động tín đồ, phật tử thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy