Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 1343
Thông báo của Hội đồng TDVC huyện về Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT huyện Giao Thủy năm 2017
TB 09 Hôi đồng TDVC.pdf