Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 846
Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển vào làm viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Giao Thủy năm 2017. Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT huyện Giao Thủy năm 2017
DS+Danh mục tài liệu ôn tập