Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam ĐịnhThông báo - Giấy mời
Đăng nhập
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 461
Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học kỳ thi công chức 2016
Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2016
Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2016