Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 1060
QĐ số 2041 của Bộ nội vụ Phê duyệt danh mục vị trí làm việc trong các cơ quan, hành chính của tỉnh Nam Định
14-09-2016 QĐ số 2041 của Bộ nội vụ.PDF
14-09-2016 CV số 637 của UBND huyện.pdf
DANH M_C C-C V_ TR- VI_C L+M C_A C-C (1).doc
PL1A.doc
PL5.doc
PL6.doc