Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam ĐịnhThông báo - Giấy mời
Đăng nhập
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 1184
Thông báo số 02 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 huyện Giao Thủy về việc thông báo thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những người dự tuyển làm giáo viên năm học 2016-2017
Thông báo số 02 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 huyện Giao Thủy về việc thông báo thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những người dự tuyển làm giáo viên năm học 2016-2017 và danh sách kèm theo
Nội dung thông báo