Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam ĐịnhThông báo - Giấy mời
Đăng nhập
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 1029
25.8.2016 Thông báo số 01 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 Vv tổ chức kiểm tra sát hạch đối với người đủ điều kiện dự tuyển làm giáo viên năm học 2016-2017 huyện Giao Thủy
25.8.2016 Thông báo số 01 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 Vv tổ chức kiểm tra sát hạch đối với người đủ điều kiện dự tuyển làm giáo viên năm học 2016-2017 huyện Giao Thủy
25.8.2016 Thông báo số 01 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 Vv tổ chức kiểm tra sát hạch đối với người đủ điều kiện dự tuyển làm giáo viên năm học 2016-2017 huyện Giao Thủy.pdf