Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 2320
Công văn về việc xếp ngạch công chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức 2016
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức năm 2010;Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Hướng dẫn số 501/SNV-TCBCTL ngày 14/6/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc xếp ngạch đối với công chức, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập;

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện việc xếp ngạch đối với công chức, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức của đơn vị theo đúng nội dung tại Hướng dẫn số 501/SNV-TCBCTL ngày 14/6/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định (Văn bản được đăng trên trang tin điện tử của huyện địa chỉ: giaothuy.namdinh.gov.vn). Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 12/7/2016. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, hướng dẫn các Trường THCS, Trường Tiểu học, Trường Mầm non tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng Nội vụ để phối hợp giải quyết./.


             TẢI VỀ CÔNG VĂN, HƯỚNG DẪN, BIỂU MẪU DƯỚI ĐÂY

             CV XẾP NGẠCH CC, BỔ NHIỆM CHỨC DANH VC 2016.doc
             Danh mục Tiêu chuẩn mã ngạch).doc
             HƯỚNG DẪN XẾP NGẠCH SNV 2016.doc
             BIỂU XẾP NGẠCH HUYỆN 2016.xls