Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 929
Giấy mời số 78 của UBND huyện Vv tham dự lớp tập huấn phần mềm quản lý hồ sơ công việc
Giấy mời số 78 của UBND huyện Vv tham dự lớp tập huấn phần mềm quản lý hồ sơ công việc
28.06.2016 số 78 của UBND huyện Giao Thủy Vv tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc.pdf