Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 1467
Phiếu thông tin cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, văn thư
Đề nghị cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, văn thư và gửi về cơ quan Phòng Văn hóa Thông tin đúng thời hạn