Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 2354
Thông báo về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức 2015
Để thực hiện tốt quy định của pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015
          Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 10/12/2015, nội dung báo báo gồm: Phụ lục 01 và Biểu số 03 (đối với công chức), Phụ lục 02 và biểu số 04 (đối với viên chức) theo mẫu tại Công văn số 805/UBND-PNV; Danh sách cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tại thời điểm 01/12/2015, danh sách lập điền đầy đủ thông tin theo mẫu gửi đính kèm.
           Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng Nội vụ để phối hợp giải quyết.
           Công văn và biểu mẫu đánh giá, phân loại công chức viên chức 2015 xem tại file đính kèm.