Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 977
Thông báo số 184/TB-UBDN ngày 27/11/2015 về việc thông báo Phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực UBND và Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016
Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện Giao Thủy nhiệm kỳ 2011 - 2016. UBND huyện Giao Thủy phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện phụ trách các lĩnh vực như sau:
 Nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên UBND huyện xem trong file đính kèm.