Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 1313
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người đủ điều kiện dự tuyển làm giáo viên năm học 2015 - 2016 huyện
Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2015 - 2016 huyện Giao Thủy thông báo nội dung tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những người đủ điều kiện dự tuyển làm giáo viên năm học 2015 - 2016, cụ thể như sau

1. Đối tượng kiểm tra, sát hạch:

          - Chỉ tổ chức kiểm tra, sát hạch cho những đối tượng không thuộc diện ưu tiên Xét tuyển đặc cách đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm mà có số người thuộc diện ưu tiên Xét tuyển đặc cách nhỏ hơn số chỉ tiêu cần tuyển.

- Căn cứ số chỉ tiêu tuyển dụng còn lại sau khi Xét tuyển đặc cách, căn cứ quy định về thứ tự ưu tiên xét tuyển theo trình độ, chuyên ngành và trường đào tạo tại Thông báo số 106/TB-UBND ngày 14/8/2015 của UBND huyện Giao Thủy về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2015 - 2016. Hội đồng tuyển dụng tổ chức việc kiểm tra, sát hạch theo từng đợt để chọn người trúng tuyển theo đúng quy định, cụ thể như sau:

Đợt 1: Tiến hành kiểm tra, sát hạch đối với những người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên tuyển trước (theo quy định “thứ tự ưu tiên tuyển dụng về trình độ, chuyên ngành” tại thông báo số 106/TB-UBND ngày 14/8/2015 của UBND huyện Giao Thủy về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2015 - 2016).

Đợt 2: Sau khi kết thúc việc kiểm tra, sát hạch của đợt 1, căn cứ kết quả kiểm tra, Hội đồng tuyển dụng sơ duyệt kết quả trúng tuyển đối với từng vị trí việc làm; nếu ở vị trí việc làm nào còn chỉ tiêu xét tuyển thì mới tổ chức kiểm tra, sát hạch đợt 2 đối với những người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển tiếp theo.

Đợt 3: Chỉ tổ chức kiểm tra, sát hạch  đối với những người dự tuyển thuộc các vị trí việc làm mà sau khi sơ duyệt kết quả trúng tuyển đợt 1, đợt 2 vẫn còn chỉ tiêu xét tuyển.

2. Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch:

2.1. Nội dung:

          Hội đồng tuyển dụng chọn mỗi môn 10 tiết dạy trong chương trình của môn học, cấp học cần tuyển, cụ thể như sau:

          - Giáo viên Tiểu học: Nội dung tiết dạy trong chương trình lớp 3. Đối với giáo viên dạy văn hóa, người dự tuyển được chọn đăng ký thực hành tiết dạy môn Toán hoặc môn Tiếng Việt; giáo viên dạy môn Tin học thực hành tiết dạy của môn Tin học.

          - Giáo viên THCS: Nội dung tiết dạy trong chương trình lớp 8. Những người đăng ký dự tuyển ở môn ghép Hóa - Sinh thì dạy môn Hóa học.

2.2. Hình thức:

          Người dự tuyển chuẩn bị giáo án, trình bày bài giảng trước Ban giám khảo (không có học sinh tham dự) và trả lời các câu hỏi của giám khảo về các vấn đề có liên quan đến bài dạy (nếu có).

          - Trình bày bài giảng: Thuyết trình nội dung bài giảng, nêu phương án tổ chức các hoạt động của tiết dạy và xử lý các tình huống sư phạm có thể gặp trong giờ dạy, phương án kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu, vận dụng kiến thức của học sinh sau khi học.

          - Thời gian trình bày bài giảng:

          + Đối với các tiết dạy thuộc chương trình Tiểu học: không quá 40 phút.

          + Đối với các tiết dạy thuộc chương trình THCS: không quá 45 phút.

3. Cách tính điểm kiểm tra, sát hạch:

          Tổng điểm của phần kiểm tra, sát hạch tối đa là 100 điểm, trong đó điểm kết quả trình bày bài giảng tối đa là 90 điểm, điểm giáo án tối đa là 10 điểm.

4. Công tác chuẩn bị của người dự tuyển:

          - Phải tự chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc soạn giáo án và thực hành tiết dạy (gồm: sách giáo khoa, sách giáo viên, chuẩn kiến thức kỹ năng môn học, bút mực, bút chì, giấy A0...).

          - Không được phép mang máy vi tính, điện thoại và các thiết bị thu, phát, lưu trữ thông tin vào phòng chuẩn bị và phòng thực hành.

5. Quy trình thực hiện kiểm tra, sát hạch:

          - Trước giờ trình bày bài giảng 90 phút, Tổ Thư ký mời người dự tuyển vào phòng chuẩn bị; người dự tuyển xuất trình phiếu bốc thăm thứ tự tiết dạy, chứng minh nhân dân, bốc thăm bài dạy, chuẩn bị bài giảng và soạn giáo án viết tay trên giấy do Hội đồng tuyển dụng quy định.

Lưu ý: Người bốc thăm bài dạy từ lượt bốc thăm thứ hai trở đi vẫn được quyền bốc thăm một trong mười bài dạy theo quy định của Hội đồng tuyển dụng.

- Người dự tuyển bốc thăm nhóm giám khảo (nếu có nhiều nhóm giám khảo).

          - Người dự tuyển trình bày bài giảng và trả lời các câu hỏi của giám khảo về các vấn đề có liên quan đến bài dạy (nếu có) tại phòng thực hành.

          - Kết thúc phần thực hành, người dự tuyển nộp giáo án cho giám khảo.

6. Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch:

          - Ngày 09/9/2015: 

Thông báo danh sách những người được kiểm tra, sát hạch của từng đợt (niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy và trên trang tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy, địa chỉ: http://phonggiaothuy.edu.vn/).

          - 7 giờ ngày 25/9/2015:

           Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tập trung tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Giao Thủy (Hội trường Tầng 2) để nghe thông báo công khai tên các bài dạy được sử dụng trong kiểm tra, sát hạch và tổ chức cho người dự kiểm tra sát hạch đợt 1 bốc thăm thứ tự tiết dạy thực hành.

          - Ngày 27/9/2015: Tổ chức kiểm tra, sát hạch đợt 1.

          - Từ ngày 28/9/2015 đến ngày 01/10/2015: Thông báo kế hoạch và tổ chức kiểm tra, sát hạch các đợt còn lại (nếu có).

7. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:

          Hội đồng tuyển dụng tổ chức bốc thăm tiết dạy và tổ chức kiểm tra, sát hạch tại Trường THCS Giao Thủy, địa chỉ: Khu 4A, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy.

          Thông báo này được niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giao Thủy và trên trang tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo Giao Thủy, địa chỉ: http://phonggiaothuy.edu.vn/.

          Nếu có vấn đề gì chưa rõ về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, đề nghị liên hệ với Bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy, số điện thoại: 0350. 3896.538./.