Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 1291
Thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2015- 2016 huyện Giao Thủy
Ngày 14/8/2015, UBND huyện Giao Thủy có Thông báo số 106/TB- UBND về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2015- 2016 huyện Giao Thủy.
Năm học 2015- 2016, huyện Giao Thủy tuyển dụng 36 giáo viên
- Bậc THCS: 17 chỉ tiêu
+ Môn Tiếng Anh: 07 chỉ tiêu
+ Môn Sinh học: 02 chỉ tiêu
+ Môn Hóa học: 02 chỉ tiêu
+ Môn Hóa- Sinh: 02 chỉ tiêu
+ Môn Mỹ thuật: 04 chỉ tiêu
- Bậc Tiểu học: 19 chỉ tiêu
+ Môn văn hóa: 17 chỉ tiêu
+ Môn Tin học: 02 chỉ tiêu
Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.