Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 2989

CV số 196 của UBND huyện vv đôn đốc thực hiện quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ

CV số 196 của UBND huyện.pdf