Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 1337
QĐ số 3577 của UBND huyện vv Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
QĐ số 3577 của UBND huyện vv Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
Xem tại đây: QĐ số 3577 của UBND huyện vv Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019.pdf