Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 155
Hội CCB xã Giao Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Hội Cựu chiến binh xã Giao Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự Đại hội có Đại tá Bùi Đức San - UV BCH Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương và 117 hội viên.

  
Đại hội đại biểu Hội CCB xã Giao Xuân khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
        Năm năm qua, Hội CCB xã Giao Xuân thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Vì vậy, số hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo từ năm 2012 – 2016 giảm xuống còn 1,21%, số hội viên thuộc hộ cận nghèo còn 2%. Hội viên có mức sống khá trên 61%, không còn hộ gia đình CCB có nhà dột nát. Bên cạnh đó, Hội còn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “khu dân cư 5 không”, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự đảm bảo an toàn giao thông. CCB gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Mỗi cán bộ, hội viên đã đóng góp và xung kích vào xây dựng 6 nhà văn hóa trên 1000 ngày công và gần 30 triệu đồng mua sắm thiết bị trong nhà văn hóa. Ngoài ra, Hội còn thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã kết nạp được 124 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 578 đồng chí. Với những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, hội CCB xã Giao Xuân luôn được công nhận danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh.
       Thông qua đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội đại biểu Hội CCB xã Giao Xuân đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2017 – 2022 là thường xuyên đổi mới nội dung phương thức và hiệu quả hoạt động, vận động tập hợp, đoàn kết các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu  Đổi mới”, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội. Phấn đấu 100% cán bộ hội viên kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị, 97% trở lên CCB đạt gương mẫu, 100% gia đình hội viên hoàn thành nghĩa vụ công dân, xây dựng quỹ Hội cuối nhiệm kỳ đạt 450.000 đồng/ hội viên.

          Đại tá Bùi Đức San - UVBCH Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Bùi Đức San - UVBCH Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB xã Giao Xuân trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã củng cố các chi hội CCB, phát huy tinh thần đoàn kết để các phong trào tiếp tục phát triển nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra.

       
 Ban chấp hành Hội CCB xã Giao Xuân  khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

        Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội CCB xã Giao Xuân  khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời bầu đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII./.

 

                                                                    Nguyễn Tâm
                                                                  Đài phát thanh Giao Thủy