Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 406

Hội Cựu chiến binh huyện Giao Thủy tập huấn công tác Hội năm 2020.

      Thông qua lớp tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở về công tác quy hoạch cán bộ làm công tác hội đảm bảo đúng quy định theo hướng dẫn. Những chế độ chính sách về đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí, phụ cấp cho cán bộ hội cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát...

       Để góp phần nâng cao kiến thức, năng lực  cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, Hội Cựu chiến binh huyện đã tổ chức tập huấn công tác hội năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã đến dự.

 
Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

       Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy ghi nhận những đóng góp của các các, các đồng chí cựu chiến binh trong xây dựng kiến thiết quê hương những năm qua. Đặc biệt đóng góp công sức, tiền của góp phần huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Để lớp tập huấn thu được kết quả, các bác, đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận, học tập  nhằm đạt được những kết quả cao, áp dụng vào thực tiễn công tác tại cơ sở góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Lê Văn Chung - Trưởng Ban tổ chức chính sách Hội Cựu chiến binh tỉnh truyền đạt những nội dung về chế độ chính sách cho CCB

       Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Chung - Trưởng ban tổ chức chính sách Hội Cựu chiến binh tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác quy hoạch cán bộ các cấp hội đảm bảo đúng quy định theo hướng dẫn. Những chế độ chính chính như chế độ cựu chiến binh được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí, phụ cấp cho cán bộ hội cơ sở. Bên cạnh đó đại diện tỉnh hội truyền đạt công tác kiểm tra, giám sát của hội. Theo đó, nội dung kiểm tra giám sát trọng tâm là kiểm tra tổ chức hội lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mặt công tác hội. Tuyên truyền, tổ chức chính sách, hội viên giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, địa phương và công tác lãnh đạo, chỉ đạo  thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, cùng một số nội dung quan trọng khác. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Trên cơ sở đó, triển khai tổ chức thực hiện công tác hội, mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương để từ đó vận dụng linh hoạt sáng tạo công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-tT Giao Thủy