Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 604

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa II năm 2020

    Ban Tuyên giáo huyện ủy bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2020. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng đảng.

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II năm 2020

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khoá II có 59 học viên thuộc các Đảng bộ xã, thị trấn và chi bộ cơ quan, đơn vị. Qua quá trình học tập, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chuyên đề xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và nội dung rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và chuyên đề lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định. Với tinh thần nỗ lực trong học tập, các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II đã hoàn thành tốt chương trình học tập. Đồng thời tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng./.

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại lớp học.

 

 

Hoàng Mai

 Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy