Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 878

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II năm 2020.

Khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy nhấn mạnh việc học tập lý luận chính trị sau khi kết nạp Đảng là nội dung quan trọng để đảng viên dự bị tiếp tục rèn luyện phấn đấu để được công nhận đảng viên chính thức của Đảng. Ban Tuyên giáo huyện ủy sẽ đánh giá, cấp giấy chứng nhận đối với học viên đạt yêu cầu trước khi được công nhận là đảng viên chính thức.

     Ban Tuyên giáo huyện ủy vừa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 53 Đảng viên mới khóa II năm 2020. Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến – TVHU, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy về dự khai mạc lớp học.Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU khai mạc lớp học

     Khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy nhấn mạnh việc học tập lý luận chính trị sau khi kết nạp Đảng là nội dung quan trọng để đảng viên dự bị tiếp tục rèn luyện phấn đấu để được công nhận đảng viên chính thức của Đảng. Theo đó, mỗi học viên tham gia lớp học phải xác định rõ mục tiêu, lý tưởng, nghiêm túc nghiên cứu học tập, đảm bảo thời gian và chương trình khóa học đã đề ra. Sau thời gian tổ chức học tập nghiên cứu, 53 học viên sẽ viết bài thu hoạch cuối khóa. Ban Tuyên giáo huyện ủy sẽ đánh giá, cấp giấy chứng nhận đối với học viên đạt yêu cầu trước khi đề nghị ra quyết định công nhận là đảng viên chính thức sau một năm phấn đấu tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở theo đúng hướng dẫn, quy định trong Đảng./.

                                                                                                                                           Hải Yến  
                                                                                                                        Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy