Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 1674
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành khóa XXVI gồm 38 ủy viên, BCH khóa mới đã họp phiên thứ Nhất, bầu Ban Thường vụ huyện ủy khóa XXVI gồm 12 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Ái tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư huyện ủy; chức danh Phó Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh và đồng chí Doãn Quang Hùng. Ủy viên Ủy Ban kiểm tra huyện ủy gồm 6 đồng chí, đồng chí Bùi Văn Khôi được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT huyện ủy. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX. Biểu quyết thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

công bố kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 3/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI đã khai mạc, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiến hành bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và họp phiên thứ nhất.  Tiếp tục chương trình Đại hội, ngày 4/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành các nội dung của ngày làm việc thứ ba và bế mạc. Trong phiên làm việc, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo kết quả phiên họp, BCH Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVI gồm 12 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Ái tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư huyện ủy, chức danh Phó Bí thư huyện ủy gồm đồng chí Nguyễn Thành Mạnh và đồng chí Doãn Quang Hùng. Ủy Ban kiểm tra huyện ủy gồm 6 đồng chí, đồng chí Bùi Văn Khôi được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT huyện ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Giao Thủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 .

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Phạm Quang Ái - Bí thư huyện ủy phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, cảm ơn sự tin tưởng của Đại hội đã tín nhiệm bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách lớn đối với từng đồng chí được bầu vào BCH khóa mới. Với uy tín, kinh nghiệm và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, BCH khóa mới sẽ đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, nỗ lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Từng đồng chí Ủy viên BCH khóa mới sẽ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, tu dưỡng đạo đức, gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng huyện Giao Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX gồm 22 đại biểu chính thức, một đại biểu dự khuyết. Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương hướng, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tập trung phát triển kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, góp phần xây dựng huyện Giao Thủy ngày càng giàu mạnh, văn minh”. Đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu là tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt trên 26,3 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025, đối với ngành Nông - Lâm - Thủy sản 22%, ngành Công nghiệp - Xây dựng và dịch vụ đạt 78%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng, Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm hàng năm 0,15%. Đến năm 2025 có 50% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%/năm, có 85% trở lên chính quyền cơ sở vững mạnh.

Các đại biểu tham luận nội dung về phát triển kinh tế biển

và sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nông nghiệp sạch.

Đại hội đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện; tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Cần xác định các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, phát triển sản phẩm OCOP, đảm bảo mỗi xã có ít nhất một sản phẩm OCOP; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững danh hiệu tốp đầu của tỉnh về giáo dục - đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ANCT, TTATXH, xây dựng khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm. Huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Đồng chí Lương Xuân Vĩnh - Phó Chủ tịch HĐND huyện

báo cáo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ huyện Giao Thủy quyết tâm thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá là: Tập trung xây dựng quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, trong đó chú trọng xây dựng quy hoạch các khu, cụm công nghiệp khi tuyến đường bộ ven biển đi qua huyện theo hướng tập trung đẩy mạnh công nghiệp, thương mại dịch vụ, đô thị và kinh tế biển. Phát triển cơ sở hạ tầng, chủ yếu là giao thông, tạo sự liên kết giữa các vùng, khu, cụm công nghiệp, khu du lịch. Nâng cấp khu du lịch Quất Lâm trở thành khu du lịch cấp tỉnh; khai thác có hiệu quả các điểm du lịch hiện có như Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, thu hút đầu tư tạo bước đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo tính liên tục, kế thừa.

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV,  Bí thư huyện ủy phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy đã khẳng định: Qua gần ba ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Thành công của Đại hội có ý nghĩa to lớn, khẳng định sự đồng lòng, ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân trong huyện trên chặng đường phát triển mới. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện lần thứ XXVI đã thông qua thể hiện trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân trong huyện. Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra, xây dựng quê hương Giao Thủy phát triển bền vững, bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Cao Nhung - Đăng Khoa

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy