Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 1510
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.
     Báo cáo đánh giá các chỉ tiêu phát triển KTXH nhiệm kỳ qua cơ bản đạt và vượt, một số chỉ tiêu vượt cao so với mục tiêu Đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, Quốc phòng an ninh được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Năm 2020, bình quân thu nhập đầu người đạt 61,5 triệu đồng, giá trị trên ha canh tác đạt 125 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 ước còn 0,92%. Đặc biệt huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về đích trước gần 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

  

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Giao Thủy chúc mừng Đại hội

      Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 3/8/2020 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện đã diễn ra trọng thể phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, người con quê hương Giao Thủy tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa và thành phố Nam Định cùng 248 đại biểu đại diện cho hơn 8.800 Đảng viên toàn Đảng bộ đã về dự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025

      “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; tập trung phát triển kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, góp phần xây dựng huyện Giao Thủy ngày càng giàu đẹp văn minh” – Đó là chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc Đại hội

       Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV trong điều kiện có nhiều thuận lợi cho việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện đạt được trong các nhiệm kỳ trước đã tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Chính trị, xã hội ổn định, Đảng bộ đoàn kết thống nhất, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, sự cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất của nhân dân là những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

     Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Chủ tịch UBND huyện trình trước Đại hội đã khẳng định: Trong phát triển KTXH, mặc dù gặp những khó khăn nhất định do tình hình dịch bệnh, thiên tai song cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất cao, quyết tâm phấn đấu, giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra cơ bản đạt và vượt, một số chỉ tiêu vượt cao so với mục tiêu Đại hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Năm 2020, bình quân thu nhập đầu người đạt 61,5 triệu đồng/năm, giá trị trên ha canh tác đạt 125 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 ước còn 0,92%.  Đặc biệt huyện đã hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về đích trước gần 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

      Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tỉ lệ Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đạt trên 85%. Công tác giáo dục lý luận, chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Đảng viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 98 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 13.000 học viên. Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân được coi trọng. Cán bộ và nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Năm 2020, Đảng bộ huyện Giao Thủy có 78 tổ chức cơ sở Đảng với  hơn 8.860 Đảng viên. Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các Chi bộ, tinh thần phê và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng được coi trọng, dân chủ trong Đảng được phát huy. Kết quả đánh giá hàng năm, bình quân có 92,62% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, gần 88% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỳ luật Đảng được quan tâm thường xuyên, kịp thời kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức theo phương châm hướng về cơ sở; chăm lo củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự gắn kết của các tổ chức trong hệ thống mặt trận. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của cán bộ được tổ chức và thực hiện nghiêm túc với mục đích ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, trong đó xác định việc gì cần làm ngay, những nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan đơn vị để tập trung giải quyết. Chú trọng phát hiện và biểu dương gương người tốt, việc tốt, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực tạo ra sức lan tỏa trong toàn xã hội.

      Công tác xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết TW 6 đã đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật. UBND huyện và các xã, thị trấn chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch cụ thể trong phát triển KTXH, QPAN, nâng cao công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, chính sách người có công, đảm bảo an sinh xã hội. Trên cơ sở kết quả đạt được, BCH Đảng bộ huyện khóa XXV cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm và nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, đó là sản xuất công nghiệp chưa tạo được bứt phá, việc thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn, phát triển dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. Việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiến độ còn chậm, kết quả chưa rõ nét, chưa có giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề nông dân bỏ ruộng, không canh tác. Chất lượng giáo dục chưa đồng đều ở các xã, thị trấn. Công tác quản lý một số loại hình dịch vụ tại cơ sở còn thiếu chặt chẽ, giải quyết việc làm tại chỗ còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh trật tự một số nơi còn phức tạp; tai nạn giao thông, tệ nạn nghiện hút ma túy vẫn còn là nỗi lo và bức xúc trong nhân. Tại Đại hội, ý kiến tham luận của các tổ chức cơ sở Đảng làm rõ thêm kết quả nổi bật trong việc huy động khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa mạnh mẽ làm thay đổi cơ bản, toàn diện nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

    Huyện Giao Thủy đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Với đặc thù là huyện ven biển, bên cạnh những thuận lợi, Giao Thủy cũng gặp không ít khó khăn do thường xuyên gặp thiên tai bão gió, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy chúc mừng kết quả đáng ghi nhận mà huyện Giao Thủy đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào thành công chung của tỉnh Nam Định. Đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả đạt được, huyện Giao Thủy cần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, mở rộng thu hút các nhà đầu tư trong phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã chia tổ thảo luận, tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 Ủy viên; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

      Đại hội ĐB Đảng bộ huyện Giao Thủy đón nhận nhiều tình cảm động viên, chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các huyện thành phố trong tỉnh, Hội đồng hương Giao Thủy tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền - TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng

Đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Hải Yến - Trần Lý - Đăng Khoa

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy