Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 878
Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2020
      Báo cáo viên đã thông tin một số vấn đề về tình hình thế giới, trong nước, kết quả nổi bật Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời triển khai phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng.

Hội nghị báo viên viên tháng 6 năm 2020

Ban Tuyên giáo huyện ủy vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2020. Đồng chí Vũ Ngọc Hóa - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đã về dự.

Đồng chí Vũ Ngọc Hóa - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo 

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt một vấn đề tình hình trong nước, thế giới thời gian qua

Tại Hội nghị đồng chí Vũ Ngọc Hóa - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về một số vấn đề về tình hình trong nước và thế giới thời gian qua. Trong đó thông báo nhanh kết quả nổi bật Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời triển khai phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII. Về tình hình biển đông, nước ta vẫn kiên quyết đấu tranh giữ vững biển đảo, ổn định hòa bình xây dựng phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy kết luận hội nghị

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy thông báo đến các đồng chí báo cáo viên kết quả Đại hội cấp cơ sở thời gian qua. Đến ngày 23/6/2020, 78 tổ chức cơ sở đảng huyện nhà đã hoàn thành đại hội theo đúng tinh thần của Chỉ thị 35 của Bộ chính trị. Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, yêu cầu các đồng chí báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ Quý II/2020. Trong đó, tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy