Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 1188
Đảng bộ xã Giao Hà Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Năm năm qua, Đảng bộ xã Giao Hà đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, cơ bản đạt và vượt 10 chỉ tiêu đề ra: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, duy trì tốt cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết và hình thành được một số vùng sản xuất rau sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGap bước đầu đem lại hiệu quả cao. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác đạt 150 triệu đồng/ha/năm. Giao Hà là địa phương sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM và xã văn hóa NTM. Hiện nay đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Giao Hà lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Giao Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Phùng Văn Lập - Phó Bí thư TT Đảng ủy Giao Hà khai mạc Đại hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Hà đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cơ bản đạt và vượt 10 chỉ tiêu đề ra: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, kết nạp 26 đảng viên mới, Đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kinh tế tiếp tục phát triển, truyền thống và trình độ thâm canh trong sản xuất nông nghiệp được duy trì; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn được quan tâm đẩy mạnh. Đã duy trì tốt cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết và hình thành được một số vùng sản xuất rau sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGap bước đầu đem lại hiệu quả cao. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác đạt 150 triệu đồng/ha/năm. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có bước phát triển với các nghề mộc dân dụng, xây dựng, cơ khí, may mặc, vận tải và phục vụ sản xuất nông nghiệp... Tổng giá trị thu nhập bình quân 50 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Phùng Thị Mai - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo

đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Giao Hà lần thứ XIX.

Văn hóa xã hội có nhiều nét mới, khởi sắc, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số và kế hoạch phòng chống dịch bệnh được triển khai theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng. Giao Hà là một trong những địa phương đầu tiên được công nhận xã đạt chuẩn NTM và đạt xã văn hóa NTM. Hiện địa phương đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thông qua chương trình xây dựng NTM nâng cao, bộ mặt nông thôn có sự đổi thay rõ rệt, cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, trật tự ATXH được đảm bảo, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng phát huy. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân trong xã ngày được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%.

Đồng chí Phạm Quang Ái - Bí thư huyện ủy phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Ái - Bí thư huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Giao Hà cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm“Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, điều hành của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tăng cường công tác quản lý đất đai, tài chính, ngân sách... Giải quyết kịp thời mọi mâu thuẫn phức tạp, bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở. Gắn phát triển kinh tế với phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng môi trường chính trị và xã hội ổn định, lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Góp phần thực hiện mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc diện bảo trợ xã hội hàng năm giảm 0,15%. Phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng nhấn mạnh, Đảng bộ cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu phải trở thành địa phương nằm trong tốp các đơn vị mạnh của huyện. Tiếp tục khuyến khích tích tụ ruộng đất, đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng 3 cùng, cánh đồng sản xuất hàng hóa để nâng cao giá trị từ sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương. Thực hiện quy hoạch các vùng tập trung trồng cây vụ đông; duy trì và mở rộng vùng sản xuất rau an toàn để tạo thương hiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư để triển khai thực hiện dự án phát triển trang trại chăn nuôi và trồng cây dược liệu đã được tỉnh phê duyệt. Đồng thời tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong lĩnh vực nông nghiệp của địa phương.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI được tổ chức trong thời gian tới đây./.

BCH Đảng bộ xã Giao Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy