Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 808
Đảng bộ Giao Thanh đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
    Đại hội đã xây dựng10 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó phấn đấu đạt thu nhập đầu người đến 2025 là 100 triệu đồng/ năm.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Giao Thanh lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, tổng thu nhập của toàn xã đạt gần 280,5 tỉ đồng, đạt 212% so chỉ tiêu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến nay tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề chiếm gần 74 %. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt gần 38,5 triệu đồng. Hiện xã Giao Thanh đang giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa được địa phương quan tâm phát triển đồng bộ. Hiện 3/3 trường học của xã đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1, 2;10/10 xóm đạt xóm văn hóa NTM (trong đó có 9/10 xóm được công nhận lại xóm văn hóa NTM ) 4/4 thôn đạt thôn làng văn hóa, gần 88% số hộ đạt gia đình văn hóa. Đảng bộ xã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đảng bộ, chính quyền xã Giao Thanh nhiều năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh và gương mẫu mọi mặt.

 Đồng chí Ngụy Thanh Huỳnh - Bí thư Đảng ủy khai mạc Đại hội 

 

Đồng chí Lã Đức lưu - Phó Bí thư TT Đảng ủy trình bày báo cáo tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Giao Thanh đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11%/năm; ngành nông nghiệp giảm xuống còn 22% trong cơ cấu kinh tế năm 2025; phấn đấu tổng giá trị thu nhập ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp hàng năm đạt trên 300 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 100 triệu đồng/người; hàng năm 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn hành tốt nhiệm vụ; có 50% trở lên số xóm NTM nâng cao, kiểu mẫu, phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao hướng tới NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Hàng năm 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn hành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân xã Giao Thanh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí yêu cầu: Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các ngành nghề, sản xuất kinh doanh dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trong xã. Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất hàng hóa theo hướng VietGap. Để tạo điều kiện bứt phá trong phát triển kinh tế địa phương có hướng đột phá trong công tác quy hoạch đất đai tạo môi trường để thu hút các nhà đầu tư nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn có mức thu nhập ổn định…

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu BCH Đảng bộ xã Giao Thanh lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giao Thanh lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy