Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 589
Đảng bộ xã Giao Thịnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ xã Giao Thịnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH, QP - AN. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, giữ vững là đơn vị có năng suất, sản lượng lúa đứng đầu tỉnh, huyện, năng suất hàng năm đạt trên 135 tạ/ha; Quốc phòng - An ninh được tăng cường giữ vững. Hoàn thành 8/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đã đề ra. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Giao Thịnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/năm; đến năm 2025 có 50% số xóm đạt xóm NTM nâng cao, 20% số xóm đạt NTM kiểu mẫu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Giao Thịnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Giao Thịnh vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và 167 đảng viên tiêu biểu.

Đồng chí Lê Ngọc Đóa - Bí thư BCH Đảng bộ khóa XVII khai mạc Đại hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, BCH Đảng bộ xã Giao Thịnh đã bám sát Nghị quyết, tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy-UBND huyện, sự đoàn kết trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị từ xã tới cơ sở được kiện toàn, củng cố. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền vững mạnh, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bính - Phó Bí thư Đảng ủy

đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XVII.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, giữ vững là đơn vị có năng suất, sản lượng lúa đứng đầu tỉnh, huyện, năng suất hàng năm đạt trên 135 tạ/ha, quốc phòng - an ninh được tăng cường giữ vững. Hoàn thành 8/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đã đề ra. Những kết quả nổi bật đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, các công trình phúc lợi của địa phương được đầu tư, đưa vào sử dụng có hiệu quả, sự nghiệp giáo dục, y tế phát triển toàn diện. Chính sách đối với người có công và an sinh xã hội được tổ chức thực hiện tốt. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đã phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, huy động có hiệu quả sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong xã và những người con quê hương đang công tác, sinh sống ở mọi miền Tổ quốc với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng. Điểm nổi bật là Giao Thịnh đã hỗ trợ mỗi đơn vị xóm 100 triệu đồng bê tông hóa hơn 33 km đường nội đồng với kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Giao Thịnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong phát triển kinh tế, có 65 doanh nghiệp, cơ sở kinh tế với 2200 làm việc; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/năm, giá trị ngành nông nghiệp đạt xấp xỉ 300 tỷ đồng/năm, giá trị sản xuất CN-TTCN, xây dựng đạt trên 550 tỷ đồng/năm, dịch vụ thương mại đạt khoảng 530 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025 có 50% số xóm đạt xóm NTM nâng cao, 20% số xóm đạt NTM kiểu mẫu. Để hoàn thành 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XVIII đã đề ra, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng bộ Giao Thịnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì và quyết tâm thực hiện 3 tính chất của chi bộ là tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu. Là địa phương có vị trí địa kinh tế thuận lợi, nhất là lĩnh vực CN-TTCN, thương mại và dịch vụ, Giao Thịnh cần có bước đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng công tác quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng khu dân cư tập trung. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hàng hóa; tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp phát triển kinh doanh, dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động. Trong xây dựng nông thôn mới, cùng với hoàn thành các tiêu chí, cần coi trọng quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “gần dân, học dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, thực hiện được mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu trong thời gian tới đây.

 

BCH Đảng bộ xã Giao Thịnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy