Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 429

Huyện ủy triển khai công tác Dân vận năm 2021.

Năm qua, hệ thống dân vận các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với cấp ủy chính quyền và các cơ quan liên quan làm tốt công tác dân vận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Giữ mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19

 Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện đã quan tâm chú trọng triển khai nhiệm vụ công tác dân vận, thực hiện năm “Dân vận khéo” 2020. Hệ thống dân vận các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, giữ mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đối với công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, đã chỉ đạo các cấp chính quyền tập trung xây dựng chính quyền “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; coi trọng cải cách thủ tục hành chính, cụ thể hóa trách nhiệm của cá nhân trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm túc các quy tắc về ứng xử, nếp sống văn hóa và đạo đức công vụ, kịp thời chấn chỉnh những cán bộ gây phiền hà và trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được nâng cao. Huyện ủy đã quản lý, hướng dẫn các tôn giáo tổ chức các hoạt động theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục được thực hiện, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ đóng góp tích cực trong tuyên truyền, vận động và huy động sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động nhân đạo từ thiện, các chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí Vũ Thị Tuyết Minh - TVHU, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy

triển khai công tác dân vận năm 2021. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư thường trực huyện ủy đề nghị hệ thống dân vận trong huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác dân vận. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”, chỉ đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, gắn thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung phòng chống dịch Covid-19, nâng cao trách nhiệm vận động nhân dân khi giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn thi công thuận lợi. Lực lượng vũ trang cùng với các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động của các tôn giáo, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Thanh niên xung phong./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy