Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 485

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa XII

    Huyện ủy Giao Thủy phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa XII huyện Giao Thủy. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Thạc sỹ Lê Thị Như Hoa - Phó hiệu trưởng Trường chính trị Trường Chinh; các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo Ban xây dựng Đảng.
       Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khóa 12 sẽ thông qua 7 nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và Pháp luật XHCN; Những vấn đề về Quản lý hành chính nhà nước; Đường lối Chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trên các lĩnh vực đời sống xã hội; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Tình hình, nhiệm vụ ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Thạc sỹ Lê Thị Như Hoa - Phó hiệu trưởng Trường chính trị Trường Chinh nhấn mạnh: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khóa12 là tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn. Để lớp học đạt kết quả tốt, các giảng viên xây dựng kế hoạch học tập hợp lý trong từng phần học, thời gian học, trong cả khóa học để học viên sắp xếp công việc ở đơn vị tham gia học tập đầy đủ, bảo đảm thực hiện đúng các quy trình trong quản lý và giảng dạy. Đối với học viên cần xác định rõ thái độ, động cơ học tập, tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường và lớp học. Xây dựng cho phương pháp học tập phù hợp, trong quá trình học tập cần thực hiện tốt phương châm: học đi đôi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn công tác và với đời sống xã hội./.

Thạc sỹ Lê Thị Như Hoa - Phó hiệu trưởng Trường chính trị Trường Chinh phát biểu tại lễ khai giảng 

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy