Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 475

Lớp chuyên viên K83 Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh về thực tế, học tập công tác cải cách hành chính tại huyện Giao Thủy

 Từ năm 2019, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chữ ký số trong quản lý điều hành công việc. sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Từ đó tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp để tiến hành đề xuất, kiến nghị thay thế hoặc bãi bỏ tạo thuận lợi nhất trong việc giải quyết các loại thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. 

     Lớp Chuyên viên khóa 83 Trường chính trị Trường Chinh tỉnh về thăm, làm việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính tại huyện Giao Thủy. Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp đoàn.

Đồng chí Trần Thị Hồng Yến- Phó  trưởng Phòng Nội vụ huyện trao đổi công tác CCHC tại huyện Giao Thủy

     Những năm gần đây huyện Giao Thủy đã không ngừng cải thiện nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực, khả quan, có sức lan tỏa sâu rộng thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển. Từ năm 2019, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chữ ký số trong quản lý điều hành công việc, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn để chỉ đạo điều hành, triển khai công việc. Từ đó tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp để tiến hành đề xuất, kiến nghị thay thế hoặc bãi bỏ tạo thuận lợi nhất trong việc giải quyết các loại thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Chỉ đạo việc nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính Nhà nước. Tiếp tục thực hiện việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Các thủ tục hành chính, văn bản chỉ đạo các cấp được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử. Kết quả trong năm 2020, tại huyện Giao Thủy đã tiến hành rà soát gần 5.500 văn bản. UBND huyện đã triển khai thực hiện giải quyết 100% thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Số hồ sơ nhận và trả kết quả qua mạng 200 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3. Cũng trong năm 2020, tại huyện Giao Thủy đã thực hiện việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đây cũng là nội dung trao đổi giữa các học viên và Phòng Nội vụ huyện trong thực hiện CCHC thời gian qua tại huyện.

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ những nét mới, đột phá trong công tác cải cách hành chính, trong đó công tác cán bộ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính được huyện đặc biệt quan tâm. Huyện Giao Thủy phấn đấu tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính trong thời gian tới đảm bảo hiệu lực, hiệu quả./.

Hải Yến
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy