Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 424

Hội nghị phát động phong trào thi đua khối xã, thị trấn năm 2021.

Năm 2020, Khối thi đua các xã, thị trấn đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bám sát thực tế, cụ thể hóa những chủ trương biện pháp tích cực để triển khai có hiệu quả các Chỉ thị của Chính phủ về đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, nhân dân và cán bộ xã Giao Phong được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; nhân dân và cán bộ xã Giao An, cá nhân ông Trần Trọng Phẩm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Thanh được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; đề nghị UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ xã Giao An cùng nhiều cá nhân, tập thể được UBND tỉnh, UBND huyện khen thưởng.

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng cụm thi đua xã, thị trấn, đánh giá kết quả thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021 tại xã Giao An. Đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện tới dự.

Đồng chí Trần Văn Trường - Chủ tịch UBND xã Giao An,

Phó Trưởng Khối thi đua khối xã, thị trấn năm 2020 đánh giá kết quả phong trào thi đua năm 2020.

Năm 2020, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện Giao Thủy duy trì và có bước phát triển, ANCT, TTATXH được giữ vững. Ban thi đua khối xã, thị trấn đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bám sát thực tế, cụ thể hóa những chủ trương biện pháp tích cực để triển khai có hiệu quả các Chỉ thị của Chính phủ về đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở nội dung các phong trào thi đua, từng xã, thị trấn đã triển khai sâu rộng, vận dụng tại địa phương. Năm 2020 đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với  phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc phát động phong trào thi đua theo từng tháng, quý, năm, đánh giá, rút kinh nghiệm và động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu như xã Giao Phong, Giao Hải, Hoành Sơn, Giao An, Giao Tiến... Với những kết quả đã đạt được, năm 2020 nhân dân và cán bộ xã Giao Phong  được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; nhân dân và cán bộ xã Giao An, cá nhân ông Trần Trọng Phẩm - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã Giao Thanh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; đề nghị UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ xã Giao An cùng nhiều cá nhân, tập thể được UBND tỉnh, UBND huyện khen thưởng.

Khối các xã, thị trấn ký giao ước thi đua năm 2021.

Năm 2021, Khối thi đua các xã, thị trấn do xã Bạch Long đảm nhiệm Phó Trưởng khối đã phát động phong trào thi đua. Theo đó, các đơn vị tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu có thêm 4 xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 22 xóm, TDP đạt NTM kiểu mẫu tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, thực hiện được mục tiêu năm 2021 thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy