Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 457

Khối các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp phát động phong trào thi đua năm 2021.

       Năm 2020 các cơ quan trong khối đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn dịch bệnh, thiên tai hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt hơn 3 ngàn tỷ đồng, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt 125 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện hơn 6 nghìn tỷ đồng. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì tốt các phong trào, sự nghiệp giáo dục đào tạo là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh, chính sách an sinh xã hội đảm bảo, các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid - 19 được chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

 

     UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021 khối các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp. Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng khối thi đua chủ trì hội nghị. 

     Năm 2020 mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid -19, song các cơ quan trong khối đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên vừa phòng chống dịch vừa tập trung sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, tình hình kinh tế xã hội huyện duy trì ổn định, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong đó, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt hơn 3 ngàn tỷ đồng, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác  ước đạt 125 triệu đồng/ha. Về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu UBND huyện đã ban hành Đề án xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025, đôn đốc hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện và hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao, xóm, TDP xây dựng NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra. Đối với công tác tài nguyên môi trường tổ chức quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai. Hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và 2020. Tập trung thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện hơn 6 nghìn tỷ đồng. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì tốt các phong trào, sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh, chính sách an sinh xã hội đảm bảo, các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid - 19 được chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

 
Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp đánh giá cao kết quả mà các cơ quan trong khối đạt được trong năm 2020. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các cơ quan trong khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Quan tâm công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là ngành giáo dục xây dựng phong trào văn hóa giao thông, cổng trường an toàn. Thực hiện phong trào nếp sống văn minh trong đám hiếu, hỷ, lễ hội, không dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường gây mất an toàn giao thông./.

 
Các cơ quan ký giao ước thi đua năm 2021

 

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy