Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 474

UBND huyện Giao Thủy công bố các Quyết định các về công tác cán bộ.

     Tại kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện khóa XVIII đã ra Nghị quyết thành lập Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giao Thủy trên cơ sở tổ chức lại Phòng Công thương huyện.  Ông Doãn Văn Trí - Trưởng phòng Công thương được UBND huyện bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, ông Vũ Xuân Trường - Phó trưởng Phòng Công thương giữ chức Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kể từ ngày 01/01/2021. UBND huyện ra quyết định điều động và bổ nhiệm ông Tô Quốc Khánh - Phó Chủ tịch huyện Hội Nông dân đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Giao Thủy kể từ ngày 04/01/2021.

      UBND huyện tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giao Thủy và quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

 
Lãnh đạo HĐND, UBND huyện trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng, Phó Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giao Thủy

      Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Giao Thủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021, kỳ họp thứ mười ba thành lập Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giao Thủy trên cơ sở tổ chức lại Phòng Công thương huyện. Theo đó, ông Doãn Văn Trí - Trưởng phòng Công thương được UBND huyện bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, ông Vũ Xuân Trường - Phó trưởng Phòng Công thương giữ chức Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kể từ ngày 01/01/2021.

 
Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định
điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

      Cũng tại hội nghị, Căn cứ vào Luật tổ chức cán bộ, thông báo của BTVHU về công tác cán bộ, UBND huyện đã ban hành Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Tô Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Giao Thủy kể từ ngày 04/01/2021.

 
Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện chúc mừng cán bộ, nhân viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong vai trò mới và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã kiện toàn tổ chức thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý. Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực được giao. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của Phòng Công thương, tích cực tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khu công nghiệp… Trong đó nhiệm vụ trước mắt phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Giao Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tích hợp quy hoạch 2 bên tuyến đường bộ ven biển. Triển khai hoàn thành xây dựng quy hoạch đô thị mới Đại Đồng, điều chỉnh quy hoạch đô thị Quất Lâm đảm bảo tính khoa học, phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện với cương vị mới đồng chí giám đốc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhất là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tổ chức, điều tra phát hiện dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh trên giống thủy sản kịp thời hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện./.

Trần Lý

Trung tâm VH -TT -TT Giao Thủy